Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Arbetsuppgifter

Ett hyresråd är ordförande i nämnden vid prövning av tvister enligt hyreslagen, bostadsrättslagen och viss annan fastighetsrättslig lagstiftning, bland annat avseende arrenden. Vid sammanträde inför nämnden deltar som huvudregel ytterligare två ledamöter (s.k. intresseledamöter). En av dem är väl insatt i fastighetsförvaltning och den andra är väl insatt i hyresgästers, bostadsrättshavares eller arrendatorers förhållanden. Ett hyresråd har också ansvar för ärendena på sin rotel.

Kvalifikationskrav

Stort avseende fästs vid intresse och förmåga att leda förhandlingar, att medla mellan parterna samt att rättsligt kunna hantera och bedöma tvister på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Samarbetsförmåga samt vilja och förmåga att delta i utvecklingen av verksamheten är viktiga egenskaper för alla våra medarbetare, och det gäller särskilt för hyresråden. Vikt läggs också vid förmågan att kunna bemöta parter, ombud och allmänhet på ett bra och professionellt sätt.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. För att kunna komma i fråga ska du vara eller ha varit ordinarie domare, vara hovrättsassessor eller vara hovrättsfiskal och ha tjänstgjort minst ett år i hovrätten. Tjänstgöring vid nämnden som tf. hyresråd jämställs med tjänstgöring som fiskal i tingsrätt upp till och med sex månader enligt 40 § förordning (1996:379) med hovrättsinstruktion. Det innebär att det är möjligt att under domarbanan kombinera sex månaders tjänstgöring vid nämnden med ett och ett halvt års tjänstgöring som tingsfiskal på tingsrätt.

Om Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Nämnden är en förvaltningsmyndighet med domstolsliknande uppgifter inom Sveriges Domstolar. Nämndens verksamhet regleras huvudsakligen i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. En hyresnämnd prövar vissa tvister om hyra och bostadsrätt samt medlar och är skiljenämnd i sådana tvister. Arrendenämnden har motsvarande uppgifter när det gäller vissa arrendetvister.

Vid Hyres-och arrendenämnden i Stockholm arbetar ett femtiotal medarbetare varav tio hyresråd. Hyresråden är indelade på rotlar. På nämnden finns också två kanslienheter, en juristenhet och en administrativ enhet. Arbetet som hyresråd innebär att man som huvudregel har fasta sammanträdesdagar och att brådskande förtursfrågor är relativt ovanliga. Det finns därför goda möjligheter för ett hyresråd att planera och styra sitt eget arbete. Nämnden erbjuder även medarbetare att ingå en enskild överenskommelse som ger möjlighet att delvis arbeta på distans.

Det finns goda möjligheter till utbildning inom ramen för Domstolsakademin. Bland annat samlas landets hyresråd varje år till erfarenhetsutbyte vid olika temadagar.

Nämnden har sina lokaler i en nybyggd fastighet i Sickla, Nacka, och är delvis samlokaliserad med Nacka tingsrätt. Sickla är ett område som växer med bostäder och arbetsplatser. Lokalerna når man med tvärbana via Gullmarsplan eller buss från Slussen. Förutom cykelrum finns det möjlighet att hyra egen garageplats. I närheten finns Sickla köpkvarter med affärer, restauranger, träning, biograf och bibliotek. Mer information om nämndernas verksamhet finns på www.hyresnamnden.se

Övriga upplysningar

Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Tjänsterna avser särskild visstidsanställning 6-12 månader.

Intervjuer kommer att ske löpande.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/211
Kontakt
  • Eva Melander Tell, myndighetschef, 0856166538
Facklig företrädare
  • Hanna Jönarp, Saco-S Domstol, 070-1040033
Publicerat 2023-11-08
Sista ansökningsdag 2023-12-03

Tillbaka till lediga jobb