Hyres- och arrendenämnden i Malmö

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Ett hyresråd är ordförande i nämnden vid prövning av tvister enligt hyreslagen, bostadsrättslagen och viss annan fastighetsrättslig lagstiftning, bl.a. avseende arrenden. Vid sammanträde i nämnden deltar som huvudregel ytterligare två ledamöter (s.k. intresseledamöter). En av dem är väl insatt i fastighetsförvaltning och den andra väl insatt i hyresgästers eller bostadsrättsinnehavares förhållanden. Ett hyresråd leder och har ansvar för arbetet på en rotel med två handläggare.

Nämnden arbetar ständigt med att utveckla verksamheten och även med digitala arbetssätt. Alla medarbetare förväntas ta aktiv del i det arbetet.  

Kvalifikationer 

Stort avseende fästs vid intresse och förmåga att leda förhandlingar, att medla mellan parterna samt att rättsligt kunna hantera och bedöma tvister på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Arbetet kräver hög grad av självständighet och hyresråd förväntas vara målmedvetna, drivande och engagerade i målarbetet.

Samarbetsförmåga samt vilja och förmåga att delta i utvecklingen av verksamheten är viktiga egenskaper för alla medarbetare och det gäller särskilt för hyresråden. Stor vikt läggs också vid förmågan att kunna bemöta parter, ombud och allmänhet på ett bra och professionellt sätt.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du via länken nedan.

Det finns goda möjligheter till utbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin. Landets hyresråd samlas även varje år till gemensam utbildning och erfarenhetsutbyte genom bl.a. Hyresrättsdagar. 

Om Hyres- och Arrendenämnden i Malmö

Nämnden är en förvaltningsmyndighet med domstolsliknande uppgifter inom Sveriges Domstolar. Nämndens verksamhet regleras huvudsakligen i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. En hyresnämnd prövar vissa tvister om hyresrätt och bostadsrätt samt medlar och är skiljenämnd i sådana tvister. Arrendenämnden har motsvarande uppgifter när det gäller vissa arrendetvister.

Det finns åtta hyres- och arrendenämnder i landet och Malmönämnden är den tredje största. Verksamheten omfattar Skåne och Blekinge och sammanträden hålls förutom i Malmö även på andra orter i verksamhetsområdet. I ärendena hålls emellanåt besiktningar i bl.a. bostadslägenheter, affärslokaler och på arrendeställen. Resor i tjänsten är vanligt förekommande.

Vid Hyres- och arrendenämnden i Malmö arbetar ca 14 medarbetare varav fyra hyresråd. Arbetet är organiserat på fyra rotlar med ett hyresråd och två handläggare på varje rotel. Hyresråd har normalt fasta sammanträdesdagar och sällan brådskande förtursfrågor. Det finns därför goda möjligheter att planera och styra sitt eget arbete.

Nämnden har sina lokaler i samma hus som Förvaltningsrätten i Malmö och Malmö tingsrätt. Det är ett nytt och modernt hus beläget vid centralstationen i Malmö.

Mer information om nämndernas verksamhet finns på Hyra, bostadsrätt och arrende - Sveriges Domstolar

Övrigt

Hyresråd anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig via länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 8-2024
Kontakt
  • Susanne Björkman Ragnarsson, myndighetschef, 070-3071022
  • Lena Peterson, hyresråd, 040-353404
Publicerat 2024-01-25
Sista ansökningsdag 2024-02-18

Tillbaka till lediga jobb