Göteborgs tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Lagmannen är chef för tingsrätten och ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt, med hög kvalitet och enligt gällande regler. Lagmannen ska verka för att allmänheten har ett högt förtroende för domstolen. I arbetet ingår att samverka med andra myndighetschefer och Domstolsverket. Som chef företräder lagmannen arbetsgivaren i relation till medarbetare och arbetstagarorganisationer och verkar för en god arbetsmiljö. Lagmannen har också en viktig roll när det gäller att anpassa och utveckla domstolens verksamhet efter nya förutsättningar och att bidra till att domstolen är en attraktiv arbetsplats.

Tingsrätten är en arbetsplats med kompetenta och engagerade medarbetare som tar ett stort ansvar för verksamheten. Chefer och medarbetare arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten för att möta de utmaningar som domstolarna ställs inför. Vi tycker att det är viktigt att ligga i framkant och tar ansvar för utvecklingsfrågor av betydelse för Sveriges Domstolar.

Kvalifikationer m.m.

En lagman ska svara mot mycket högt ställda krav på yrkesskicklighet, särskilt med avseende på juridisk skicklighet, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, omdöme, effektivitet, förmåga att leda genom andra och samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid intresset att tillsammans med avdelningscheferna leda, fördela och utveckla domstolens arbete, att engagera domstolens alla medarbetare och ge alla möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Det är också viktigt att en lagman följer förändringar i omvärlden och har viljan och förmågan att finna lösningar och att förändra och utveckla domstolens verksamhet efter nya förutsättningar.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du via länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Göteborgs tingsrätt

Göteborgs tingsrätt har cirka 260 medarbetare och är indelad i sex blandade målavdelningar och en administrativ avdelning. Tingsrätten finns i en modern domstolsbyggnad nära Ullevi i centrala Göteborg. Vi är en av landets största tingsrätter och handlägger många omfattande och komplicerade mål.

Tingsrätten fick år 2023 in ca 23 000 mål och ärenden, varav drygt hälften brottmål. Ungefär lika många mål och ärenden har avgjorts. Tingsrätten har underbalanser på såväl brottmål som tvistemål. Framför allt brottmålen har ökat avsevärt jämfört med föregående år. Trots ett ökat inflöde har tingsrätten lyckats avverka de mål som kommit in och klarar regeringens verksamhetsmål för omloppstider.

På de dömande avdelningarna indelas chefsrådmän, rådmän, tingsfiskaler, beredningsjurister, tingsnotarier och domstolshandläggare. De omfattar ca 30 medarbetare. Varje målavdelning leds av en chefsrådman som har en rådman som sin ställföreträdare. Kanslierna leds av en handläggarchef. Dessa tre chefer har ett delegerat arbetsgivaransvar för rådmännen, notarierna respektive handläggarna på avdelningen och utgör avdelningens ledningsgrupp. Rådmännen turas om att under en period arbeta som beredningsdomare på sin avdelning. Avdelningarna har inte några rotlar. Beredningen sköts till stor del av beredningsdomaren, beredningsjurist, notarier och domstolshandläggare. Viss specialisering förekommer mellan avdelningarna men målstockarna är i allt väsentligt likadana. En av avdelningarna fullgör uppgiften att vara sjörättsdomstol enligt 21 kap. 1 § sjölagen (1994:1009). Varje dömande avdelning är samarbetsavdelning med en annan dömande avdelning, vilket innebär att dessa avdelningar ska stödja varandra, bl.a. vid arbetsanhopning.

Den administrativa avdelningen, som är tingsrättens största avdelning, leds av en administrativ direktör. Avdelningen består av enheten för central administration, registreringsenheten, enheten för arkiv och växel och vaktmästeriet. De tre sistnämnda enheterna leds av enhetschefer. Tingsrätten sköter även växeln för andra domstolar.

Lagmannen har till stöd för sitt arbete som chef för tingsrätten en ledningsgrupp och ett kansli. På lagmannens kansli finns för närvarande två administrativa assessorer och en säkerhetschef. En administratör på enheten för central administration arbetar till viss del även på lagmannens kansli. Tingsrätten har även en kommunikatör.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Anställningen ledigförklaras under förutsättning att nuvarande lagman utnämns för annan anställning. 

Anställningen är placerad i säkerhetsklass och förutsätter därmed en godkänd säkerhetsprövning.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig via länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 9-2024
Kontakt
  • Göran Lundahl, lagman, 031-7436350
  • Maria Ceder, administrativ direktör, 031-7431101
Publicerat 2024-01-25
Sista ansökningsdag 2024-02-18

Tillbaka till lediga jobb