Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Ett hyresråd är ordförande i nämnden vid prövning av tvister enligt hyreslagen, bostadsrättslagen och viss annan fastighetsrättslig lagstiftning, bl.a. avseende arrenden. Vid sammanträde inför nämnden deltar som huvudregel ytterligare två ledamöter (s.k. intresseledamöter). En av dem är väl insatt i fastighetsförvaltning och den andra är väl insatt i hyresgästers eller bostadsrättsinnehavares förhållanden. Ett hyresråd har också ansvar för ärendena på sin rotel. För nämnden kommer arbetet med att ta fram, implementera och vårda enhetliga och gemensamma rutiner vara ett prioriterat område. Alla medarbetare förväntas ta aktiv del i det arbetet, och hyresråden förväntas ta ett särskilt ansvar för det arbetet. 

Kvalifikationer 

Stort avseende fästs vid intresse och förmåga att leda förhandlingar, att medla mellan parterna samt att rättsligt kunna hantera och bedöma tvister på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Samarbetsförmåga samt vilja och förmåga att delta i utvecklingen av verksamheten är viktiga egenskaper för alla våra medarbetare, och det gäller särskilt för hyresråden. Vikt läggs också vid förmågan att kunna bemöta parter, ombud och allmänhet på ett bra och professionellt sätt.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. 

Det finns goda möjligheter till utbildning inom ramen för Domstolsakademin. Bland annat samlas landets hyresråd varje år till ”Hyresrättsdagar” och ”Bostadsrättsdagar”/”Arrenderättsdagar”.

Om Hyres- och Arrendenämnden i Stockholm

Nämnden är en förvaltningsmyndighet med domstolsliknande uppgifter inom Sveriges Domstolar. Nämndens verksamhet regleras huvudsakligen i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. En hyresnämnd prövar vissa tvister om hyra och bostadsrätt samt medlar och är skiljenämnd i sådana tvister. Arrendenämnden har motsvarande uppgifter när det gäller vissa arrendetvister.

Vid Hyres- och arrendenämnden i Stockholm arbetar ca femtio medarbetare varav tio hyresråd. Rotlarna är indelade i två rotelgrupper med fem hyresråd i respektive grupp. Handläggarna är indelade på två kanslienheter och enheterna leds av var sin handläggarchef. Vid nämnden finns också en administrativ enhet och en enhet med jurister. Arbetet som hyresråd innebär att man som huvudregel har fasta sammanträdesdagar och att brådskande förtursfrågor är relativt ovanliga. Det finns därför goda möjligheter för ett hyresråd att planera och styra sitt eget arbete. Nämnden erbjuder även medarbetare att ingå en enskild överenskommelse som ger möjlighet att delvis arbeta på distans.  

Nämnden har sina lokaler i en nybyggd fastighet i Sickla, Nacka, och är delvis samlokaliserad med Nacka tingsrätt. Sickla är ett område som växer med bostäder och arbetsplatser. Lokalerna når man med tvärbana via Gullmarsplan eller buss från Slussen. Förutom cykelrum finns det möjlighet att hyra egen garageplats. I närheten finns Sickla köpkvarter med affärer, restauranger, träning, biograf och bibliotek. Mer information om nämndernas verksamhet finns på www.hyresnamnden.se  

Övrigt

Hyresråd anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig via länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 15-2024
Kontakt
  • Eva Melander Tell, myndighetschef, 08-56166538
Facklig företrädare
  • Hanna Jönarp (Akavia), 070-1040033
Publicerat 2024-02-08
Sista ansökningsdag 2024-03-03

Tillbaka till lediga jobb