Södertörns tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Vi söker dig som vill ha ett stimulerande och omväxlande arbete i en miljö där du kommer att utvecklas och trivas.

Arbetsuppgifter

Den dömande verksamheten vid tingsrätten bedrivs på sex avdelningar. Varje avdelning leds av en chefsrådman. Fem av sex avdelningar består av 28 medarbetare och en avdelning av 34 medarbetare. Samtliga avdelningar består utöver chefsrådmannen av en rådman som är chefsrådmannens ställföreträdare, fyra rådmän, två tingsfiskaler, en handläggarchef, domstolshandläggare och tingsnotarier. På samtliga avdelningar handläggs alla typer av mål och ärenden med undantag för konkursärenden, som handläggs på en specifik avdelning. Chefsrådmännen utgör tillsammans med lagmannen, stabschefen och den administrativa direktören, tingsrättens ledningsgrupp.

Som chefsrådman har du det övergripande ansvaret för verksamheten inom din avdelning, vilket bl.a. innebär att leda, planera, utveckla och följa upp verksamheten på ett effektivt sätt med hög kvalitet och med iakttagande av gällande författningar och tingsrättens styrande dokument. Som chef hos oss ska du motivera och engagera dina medarbetare. Du ska vara intresserad av arbetsmiljöfrågor och bidra till att tingsrätten är en attraktiv arbetsgivare och modern domstol. Du har det direkta personalansvaret för rådmän, tingsfiskaler, och handläggarchef, vilket bl.a. omfattar introduktion av nya medarbetare, kompetensutveckling, planering av utbildning och handledare för fiskaler. Chefsrådmannens arbetsmiljöansvar innebär att inom avdelningen ytterst ansvara för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i enlighet med tingsrättens policys och rutiner. På avdelningen har du en rådman som är din ställföreträdare som har personal-, arbetsmiljö- och utbildningsansvar för avdelningens tingsnotarier.

Södertörns tingsrätt är en utvecklingsinriktad domstol som ligger i framkant inom verksamhetsutvecklingsfrågor och det bedrivs ett löpande kvalitetsarbete. På Södertörns tingsrätt finns goda utvecklingsmöjligheter. Samtliga domare handlägger såväl brott- som tvistemål, men detta hindrar inte att domare fördjupar sig inom ett visst område. Idag har vi bl.a. domare som har särskild kompetens i ekobrottmål, ungdomsbrottmål, familjemål, konkursrättsliga mål och arbetsrättsliga mål. På tingsrätten pågår också sedan flera år ett omfattande kvalitetsarbete där olika projekt för att förbättra verksamheten bedrivs. Tingsrätten arbetar aktivt med frågor som rör bemötande, mediekontakter, jämställdhetsfrågor och klarspråk. Tingsrätten ser gärna att medarbetarna har olika erfarenheter och bakgrund. Vi strävar efter att ge möjligheter till att du som chefsrådman ska kunna planera din arbetstid och vi lägger stor vikt vid att arbetet ska vara flexibelt så att det ska gå att förena med privatliv. Vi erbjuder även möjlighet till distansarbete för samtliga medarbetare vid tingsrätten. Att erbjuda medarbetarna en god arbetsmiljö är alltid prioriterat vid Södertörns tingsrätt.

Kvalifikationer m.m.

Förutom att du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer, bör du vara öppen, drivande, målmedveten och beredd att engagera dig i såväl stora som små utvecklingsprojekt, hela tiden med perspektivet tingsrättens bästa i fokus. Kravprofilerna hittar du via länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Tingsrätten ser gärna att medarbetarna har olika erfarenheter och bakgrund.

Om Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt är en av landets största tingsrätter med drygt 270 anställda. Tingsrätten är en öppen, modern och utvecklingsinriktad domstol med engagerade medarbetare, som deltar aktivt i utformningen av tingsrättens mål och visioner samt i kvalitetsarbetet. Verksamheten kännetecknas av hög kvalitet, enhetlighet och snabb handläggning, vilket möjliggörs genom ett gott samarbete mellan samtliga medarbetare, oavsett yrkesroll och organisatorisk tillhörighet. Alla på domstolen bemöts vänligt och med respekt och tingsrätten verkar aktivt för att det ska finnas goda möjligheter att förena arbete med privatliv. Domstolen uppfyller regeringens verksamhetsmål fullt ut.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt. 

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig via länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 13-2024
Kontakt
  • Eva-Lena Norgren, lagman, 08-56166001
Facklig företrädare
  • Fredrik Nydén, rådman, Saco-S Domstol, 08-56166243
Publicerat 2024-02-01
Sista ansökningsdag 2024-02-25

Tillbaka till lediga jobb