Högsta domstolen

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Av Högsta domstolens 16 justitieråd tjänstgör i regel två i Lagrådet. De övriga justitieråden är indelade i två dömande avdelningar. Den ena avdelningen leds av Högsta domstolens ordförande och den andra av avdelningsordföranden. Justitieråden dömer i domstolens samtliga typer av mål. Målen bereds och föredras av justitiesekreterare och beredningsjurister.

Till Högsta domstolen söks nu

  • ett justitieråd och avdelningsordförande (dnr 16-2024) samt
  • ett justitieråd i eventuell succession (dnr 17-2024)

Anställningen som justitieråd annonseras i eventuell succession för det fall någon av de nuvarande ledamöterna i Högsta domstolen utses till avdelningsordförande.

Kvalifikationer m.m.

Justitieråd ska ingå i kretsen av landets främsta jurister och svara mot synnerligen högt ställda krav när det gäller juridiska kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, omdöme och självständighet samt förmåga att verka i en kollegial arbetsmiljö.

Det är väsentligt att justitieråden kompletterar varandra i det kollegiala dömandet och att de sammantaget representerar kunskaper inom de skilda rättsområden som faller under Högsta domstolens behörighet. Det är därför en strävan att domstolen ska vara sammansatt av jurister med olika erfarenheter från de juridiska yrkesfälten.

När det gäller kvalifikationerna för avdelningsordföranden ska vidare följande beaktas. Avdelningsordförandens huvuduppgift är att leda arbetet på den ena av domstolens dömande avdelningar. Avdelningsordföranden ingår i domstolens ledningsgrupp och är ordförandens ersättare.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Högsta domstolen

Högsta domstolens huvuduppgift är att leda rättstillämpningen genom vägledande avgöranden. Högsta domstolen är sista instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt.

Vid sidan av huvuduppgiften att vara prejudikatinstans prövar Högsta domstolen också ärenden om resning, domvilla och återställande av försutten tid samt ärenden rörande andra staters begäran om utlämning och vissa ärenden som rör advokater.

Vid Högsta domstolen arbetar totalt ca 90 personer, varav 16 är domare (justitieråd). Högsta domstolen är organiserad i två dömande avdelningar och ett kansli.

Högsta domstolen bedriver sin verksamhet i Bondeska palatset i Gamla stan i Stockholm.

Övriga upplysningar

I likhet med andra ordinarie domare anställs justitieråd med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig via länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde 1 januari 2025 eller enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 16-2024 och 17-2024
Kontakt
  • Anders Eka, justitieråd och ordförande, 08-56166614
  • Jens Wieslander, kanslichef , 08-56166637
Publicerat 2024-02-08
Sista ansökningsdag 2024-03-03

Tillbaka till lediga jobb