Enheten för digital mål- och ärendehantering bedriver ett omfattande arbete med att utnyttja digitaliseringens möjligheter i syfte att skapa en mer effektiv och rättssäker informationshantering i Sveriges domstolar. I detta arbete ingår att utveckla domstolarnas verksamhetsstöd. RIF-samordningsfunktionen (Rättsväsendets informationsförsörjning) hör till denna enhet. Det pågående utvecklingsarbetet innebär att behovet av samordning och kvalitetssäkring av avdelningens insatser inom RIF-arbetet nu är än större. 

Arbetsuppgifter

Som RIF-samordnare är det din huvuduppgift att verka för att de gemensamt överenskomna verksamhetskraven i RIF är styrande för avdelningens insatser i RIF-arbetet. Du har vidare i uppgift att samordna avdelningens insatser inom RIF för att arbetet ska kunna bedrivas effektivt och med hög kvalitet.  

Som RIF-samordnare har du en central roll som spindeln i nätet i frågor som knyter an till RIF. Du förväntas ge stöd åt de medarbetare på avdelningen som utvecklar och förvaltar det centrala verksamhetsstödet och uppdrag med anknytning till RIF samt bidra till kontinuiteten i RIF-arbetet, och även delta i dessa arbeten. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att verka för en nära dialog med domstolarna inom ditt ansvarsområde och för att de förändrade arbetssätt som krävs för att myndighetsgemensamma regler och rutiner för informationshantering inom RIF införs i domstolarnas verksamhet. Det ingår även att bidra till ett effektivt kommunikationsarbete såväl internt på Domstolsverket som externt i förhållande till domstolarna och andra myndigheter.

Du ska även bevaka, och ibland kunna utreda, juridiska frågor i RIF-arbetet och juridiska frågor i annat utvecklingsarbete som gäller informationsutbyte i brottmål med andra myndigheter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som

 • är hovrättsassessor och har bred erfarenhet av domstolsarbete
 • har erfarenhet från utvecklingsarbete. Tidigare erfarenhet från arbetet med Rättsväsendets informationsförsörjning, liksom arbete på annan myndighet i rättskedjan, är meriterande.
 • har ett starkt intresse och djup insikt i verksamhetsstödens betydelse för effektiva arbetssätt
 • har initiativkraft och förmåga att självständigt driva dina frågor
 • har god samarbetsförmåga
 • är strategiskt inriktad, driven och har förmåga att hantera ett stundtals högt tempo
 • är kreativ, engagerad och uthållig
 • är utåtriktad och kommunikativ och van att ha kontakter med externa intressenter.

Vilka är vi

Domstolsverket arbetar med administration och utveckling för Sveriges Domstolar. I Domstolsverket arbetar cirka 390 personer och myndigheten är placerad i centrala Jönköping där vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och utvecklande miljö. Domstolsverket har även lokalkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.

Avdelningen för domstolsutveckling driver och stödjer verksamhetsutveckling i Sveriges Domstolar med den övergripande målsättningen att säkerställa ett högt förtroende hos allmänheten för domstolarnas verksamhet. Avdelningen ansvarar bland annat för utveckling av domstolarnas inre organisation och arbetsformer, utveckling av olika målhanteringsprocesser samt utveckling och förvaltning av IT-baserade verksamhetsstöd. Avdelningen ansvarar även för, och driver utveckling av, juridiska frågor och arkivfrågor. På avdelningen arbetar medarbetare med olika yrkesbakgrund tillsammans och i samverkan med domstolar och med externa intressenter. Medarbetarna finns på Domstolsverkets samtliga kontor.

Enheten för digital mål- och ärendehantering är en av fyra enheter på Avdelningen för domstolsutveckling. Enheten bedriver ett omfattande arbete med att utnyttja digitaliseringens möjligheter i syfte att skapa en mer effektiv och rättssäker informationshantering i Sveriges domstolar. I detta arbete ingår att utveckla domstolarnas verksamhetsstöd. Genom att arbeta med strukturerad information och elektroniska original kan informationen användas mer flexibelt, mellan instanser och myndigheter. Utvecklingsarbetet syftar till att pappret inte längre ska utgöra den primära informationsbäraren utan istället låta den digitala informationen utgöra originalinformationen med fokus på brottmålsprocessen. Denna prioritering motiveras inte minst av RIF-arbetet och präglas av den informationshantering som är överenskommen med övriga RIF-myndigheter (t.ex. Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården). Det elektroniska informationsutbytet med myndigheter i rättskedjan och med medborgare är alltså nu i fokus.

Övrigt

Placeringsort är Jönköping.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse.
Löneform Domstolsverket tillämpar individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 0140-2019
Kontakt
 • Anna Sjöman, Enhetschef, 036-15 55 02
Facklig företrädare
 • Anna Kronander, Saco, 0731-40 38 44
 • Magnus Danielsson, ST, 036-15 53 63
Publicerat 2019-01-11
Sista ansökningsdag 2019-01-25

Tillbaka till lediga jobb