Domarnämnden

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.


Guide för Sveriges Domstolar (läs mer på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/ )


 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Verksamheten vid Värmlands tingsrätt är uppdelad i två målavdelningar och en administrativ enhet. Målavdelningarna handlägger brottmål, tvistemål och ärenden och leds av varsin chefsrådman. Domare, domstolshandläggare och notarier är organiserade under respektive avdelning.

Vi söker nu en eller flera rådmän. Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete i en domstol med goda möjligheter till personlig utveckling.

Vårt arbetssätt med eget ansvar för tvistemål och ärenden skapar stor frihet och flexibilitet i domarrollen. Samtidigt har vi ett tydligt lagarbete för handläggning av brottmål. Vi har en klar ambition att målen i största möjliga utsträckning ska beredas av andra personalkategorier än domare.       

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Du som söker ska ha vilja och förmåga att bidra till att tingsrättens verksamhet uppfyller högt ställda krav på kvalitet, snabbhet och god service till medborgarna. Du ska också ha en väl utvecklad samarbetsförmåga och kunna medverka till trivseln på arbetsplatsen.    

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Tingsrätten vill ta till vara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och eftersträvar en jämn köns- och åldersfördelning.

Ordinarie domare anställs med fullmakt. 

Om Värmlands tingsrätt

Värmlands tingsrätt är en medelstor allmän domstol, vars främsta uppgift är att handlägga brottmål och tvistemål. Tingsrätten beslutar även i olika typer av ärenden, t.ex. adoption, besöksförbud, god man och konkurser. Under 2018 avgjorde tingsrätten drygt 5 000 mål och ärenden.

Verksamheten har cirka 55 anställda, varav 12 är ordinarie domare. Domsagan omfattar samtliga 16 kommuner i Värmlands län. Tingsrätten har sina lokaler i Rådhuset i centrala Karlstad.

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

OBS! Ansökningstiden har förlängts.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 53-2019
Kontakt
  • Lars Holmgård, lagman,, 054-14 84 40, 070-191 66 60
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-08-25

Tillbaka till lediga jobb