Domarnämnden

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.


Guide för Sveriges Domstolar (läs mer på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/ )


 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Vid Hudiksvalls tingsrätt får du arbeta med alla vid tingsrätten förekommande mål och ärenden. Du har egen rotel. Brottmålen bereds dock i stor utsträckning självständigt av en beredningsorganisation. Som rotelinnehavare är du arbetsledare för notarien på din rotel. Du är även delaktig i arbetet med att fortlöpande utveckla verksamheten. Arbetet på domstolen präglas av samarbete och laganda.

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Hudiksvalls tingsrätt

Hudiksvalls tingsrätt är en mindre domstol med knappt 30 medarbetare. Den dömande verksamheten är uppdelad på ett flertal domarrotlar och två notarierotlar. Det finns också en beredningsorganisation bestående av ett målkansli och en beredningschef som stödjer den dömande verksamheten. Därutöver finns en administrativ enhet och en enhet för säkerhet, IT, lokaler och inventarier.

Hudiksvalls tingsrätt har landskapet Hälsingland som domkrets. Befolkningsunderlaget är drygt 130 000 personer. Det inkommer årligen cirka 3 000 mål och ärenden till tingsrätten. Arbetet bedrivs i det pietetsfullt renoverade tingshuset från år 1909.

Hudiksvalls kommun har 35 mil kuststräcka och fantastiska havsbad varav det närmaste bara tio min från staden. Här finns goda förutsättningar för ett rikt och aktivt fritidsliv bl.a. genom tillgång till golfklubb, fotbollsplaner och ishallar. Det finns också bra fiskevatten och möjlighet till dressincykling. För den skidintresserade finns längdåkningsspår och en slalombacke mitt i Hudiksvall.

 

Övriga upplysningar

Tingsrätten söker i första hand ordinarie rådmän, se dnr 82-2019. Anställningarna som tf rådmän är därför aktuella endast om tingsrättens rekryteringsbehov inte tillgodoses inom ramen för det ärendet.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Hudiksvall
Län Gävleborgs län
Land Sverige
Referensnummer 85-2019
Kontakt
  • Christian von Szalay, lagman,, 0650-374 65
  • Stefan Lättman, rådman,, 0650-374 66
Publicerat 2019-09-12
Sista ansökningsdag 2019-10-06

Tillbaka till lediga jobb