Kammarrätten i Göteborg

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Kammarrätten i Göteborg är den näst största av Sveriges fyra kammarrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål som överklagas från förvaltningsrätterna i Göteborg, Karlstad och Malmö.

I kammarrätten handläggs ett mycket stort antal olika slags mål. Vanliga måltyper är socialförsäkringsmål, skattemål och mål som gäller tvång mot person, t.ex. mål om omhändertagande av barn och unga, s.k. LVU-mål. Andra exempel är upphandlingsmål, mål om utlämnande av allmän handling och mål om laglighetsprövning av kommunala beslut. Vanligt förekommande är också mål om ekonomiskt bistånd, mål som gäller tillstånd att inneha vapen, serveringstillstånd eller körkort samt kriminalvårdsmål. Kännetecknande för rättskipningen i kammarrätten är den mycket stora variationen av mål.

I kammarrättens uppdrag ingår ett ansvar för den fyraåriga domarutbildningen som fullgörs genom bl.a. utbildning av kammarrättsfiskaler fram till förordnande som kammarrättsassessorer. Kammarrätten anställer också löpande nyutexaminerade jurister inom ramen för ett traineeprogram.

Kammarrätten präglas av ett öppet och trivsamt arbetsklimat. Vi arbetar aktivt med digitaliseringsfrågor och strävar efter att vara en modern och attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare och att erbjuda en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetssammanhang.

Kammarrätten är centralt belägen i Göteborg och har ungefär 110 medarbetare. Organisationen består av tre dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Den administrativa avdelningen utgörs av den måladministrativa enheten, serviceenheten och enheten administrativt kansli.

Inledning

”Att som adjungerat råd prova på domaryrket ger en unik möjlighet att utmana sig själv som jurist.”
Thomas Erhag, adjungerat råd (Professor i offentlig rätt)

”En spännande och lärorik erfarenhet som ger en bred och djup bild av arbetet som domare.”
Nadia Boussaid Pettersson, adjungerat råd (tidigare Huvudsekreterare Regeringskansliet)

Om anställningen 

Under ett år kan du som är en mycket erfaren jurist prova på domaryrket inom Sveriges Domstolar – en unik möjlighet till nya erfarenheter och en värdefull merit i din framtida karriär.

Som adjungerat råd får du genom praktiskt arbete, utbildning och med stöd av erfarna kollegor möjlighet att arbeta som domare och delta i föredragningar och förhandlingar. Du får också skriva domar och beslut. En sammanhållen domarmeritering i både överrätt och underrätt ger dig dessutom möjlighet att prova arbetet i underrätt, där kärnan i arbetet är det självständiga beslutsfattandet. Erfarenheten som adjungerat råd skapar möjlighet för dig att i framtiden söka anställning som ordinarie domare.

Anställningen är tidsbegränsad till ett år och inleds med sex månader i Kammarrätten i Göteborg och därefter sex månader antingen i Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Karlstad eller Förvaltningsrätten i Malmö.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

  • har juristexamen och mångårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom de rättsområden som förekommer i allmän förvaltningsdomstol. Du kan exempelvis vara jurist med erfarenhet från offentlig förvaltning, professor eller docent i ett rättsvetenskapligt ämne, åklagare eller advokat eller annan lagfaren person
  • är en mycket skicklig jurist och van vid självständigt beslutsfattande med förmåga att fatta beslut effektivt och med hög kvalitet  
  • har en mycket god samarbetsförmåga och en vilja att dela med dig både av information och din kompetens och på så sätt bidra till kollegors och verksamhetens utveckling
  • har förmåga att kommunicera tydligt och enkelt i både tal och skrift och som genom ditt uppträdande bidrar till att parter och andra som kommer i kontakt med domstolen upplever ett gott bemötande och processuell rättvisa
  • har ett mycket gott omdöme

Fullgjord notarietjänstgöring med goda vitsord kan vara meriterande.

I rekryteringen prioriteras du som inte i närtid haft motsvarande anställning inom Sveriges Domstolar.

Av de grundläggande kraven för domare följer att ett adjungerat råd ska vara svensk medborgare.

Övrigt

Välkommen med din ansökan genom att registrera personligt brev och CV i vårt rekryteringsverktyg Varbi. Bifoga ditt examensbevis.

Ange i din ansökan vid vilken förvaltningsrätt du önskar tjänstgöra i första hand (Göteborg/Malmö/Karlstad). 

Arbetspsykologiska tester kan komma att användas som en del i urvalsprocessen.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön. Kammarrätten tillämpar individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg/Malmö/Karlstad
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer KGG 2023/28
Kontakt
  • Åsa Ståhl, kanslichef, 031-7327564
  • Petronella Wacker, HR-chef, 031-7327421
Facklig företrädare
  • Sonja Huldén, kammarrättsråd (Saco-S), 031-7327572
  • Teo William-Olsson, föredragande jurist (Saco-S), 031-7327631
Publicerat 2023-01-09
Sista ansökningsdag 2023-01-31

Tillbaka till lediga jobb